The Next Step Program

Zwemstal

Deelnemers / Deelnemers Editie II
zorgboerderij de Hemelrijkse hoeve
Biezenmortel
Jan Couwenberg Architectuur
10/31/2016

Bij een biologische zorgboerderij grenzend aan Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen is een multifunctioneel gebouw ontworpen dat meerdere functies herbergt. Op de eeuwenoude boerderij wordt dagbesteding aangeboden voor dementerende ouderen, die worden gehuisvest in een bestaand voormalig agrarisch gebouw op het erf. Het nieuwe gebouw moest zowel uitdrukking geven aan de biologische aard van de boerderij, als ook een natuurlijke buffer tussen de woonboerderij en dagopvang vormen. Door de plaatsing midden op het erf wordt een duidelijk gebied gedefinieerd voor de gasten. Het gebouw bestaat echter uit twee bouwdelen die door een groot dak aan elkaar worden verbonden. De doorgang tussen deze twee bouwdelen ligt op de visuele lijn van de ‘achterom’ van de boerderij en de entree van de dagopvang. Bovendien staat midden op deze lijn de kenmerkende notenboom.

De tweedeling van het gebouw verraadt de twee belangrijkste functies: enerzijds het faciliteren van het agrarische bedrijf, anderzijds bevindt zich in het deel dat aan de weilanden gekeerd is een kleinschalig zwembad. Dit wordt door de eigenaars gebruikt en kan eventueel ook door de gasten worden gebruikt. Dit zwembad is met een laag panoramaraam verbonden met het aanliggende natuurgebied en biedt een prachtig uitzicht.

De opbouw van het gebouw is gebaseerd op de archetype vorm van een stal; een langwerpig gebouw met een lage goothoogte en een flauw hellende kap. Deze kap verbindt de twee bouwdelen en is op de twee koppen van het gebouw voorzien van grote lichthappers. Hierdoor wordt het zwembad en opslagruimte voorzien van prachtig strijklicht zonder te veel grote openingen in de gevel te maken. Daarnaast wordt de karakteristieke stalvorm geherinterpreteerd en ontstaat een sculpturaal gebaar. De gevels worden op gezette momenten naar binnen gedrukt, waardoor forse overstekken ontstaan. Hieronder ontstaan fijne verblijfsruimten voor de gasten, waardoor ook een bescheiden expositie van historische landbouwwerktuigen kan worden getoond. In de belevingswereld van de oudere gasten werkt dat zeer geruststellend.

Het hele gebouw is in rode houten latten betimmerd, met af en toe een oranje kleurige lat. De openingen zijn als abstracte perforaties achter de latten weggewerkt, waardoor de sculptuur meer tot zijn recht komt. De lengte van de stal wordt geleed in een ritme, dat door omtimmerde kolommen, of een betimmering in een kleinere schaal in het gevelvlak wordt geaccentueerd.