The Next Step Program

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

01

Kan ik een project inzenden toen ik nog in loondienst werkte bij een architectenbureau?

In principe is het programma alleen bedoeld voor jonge architecten met een eigen onderneming. Mits je het auteurschap van een project in het verleden kan claimen waar je in loondienst aan hebt gewerkt is deelname mogelijk. In de praktijk stellen we voor dat je met je oud-werkgever overlegt en om toestemming vraagt dat jij het auteurschap mag claimen. Dat zou bijvoorbeeld goed kunnen als je als projectleider was betrokken, of als projectarchitect. Voor ons is het terecht mogen claimen van auteurschap het belangrijkste punt. De verantwoordelijkheid over de afspraken liggen bij jou.

02

Wat is een ‘opgeleverd project’?

Een project is en uitgevoerd ontwerp. Dat kan een gebouw zijn, maar ook een landschap, een stedenbouwkundig plan of een interieur. Ook een tijdelijk project met een manifestatiekarakter past hier bij.

03

Hoe recent moet het project zijn waarmee ik mij inschrijf?

Het project mag niet ouder zijn dan 2 jaar op de dag van de aftrap van het Next Step Program. Dus het moet gerealiseerd en opgeleverd zijn na februari 2022, en uiterlijk in maart 2024.

04

Ik ben nu 42 jaar. Kan ik nog meedoen met het Next Step Program?

Ja, mits je op de dag van de oplevering van je project maximaal 40 jaar oud was.

05

Kan ik een project opsturen dat ik in een team heb gerealiseerd waarin sommige collega’s ouder dan 40 jaar zijn?

Ja, mits jij het project indient, zelf het auteurschap mag claimen, en aan de overige criteria voldoet. Deelname is op persoonlijke titel. Wij raden je aan van tevoren af te stemmen met je collega’s.

06

Kan ik een project opsturen dat is opgeleverd in 2021?

Nee, om mee te doen moet het project dat je opstuurt na februari 2022 zijn opgeleverd.

07

Kan ik ook een landschap, stedenbouwkundig plan of interieur als project inzenden?

Ja, een project is een uitgevoerd ontwerp voor architectuur in brede zin. Dat kan een gebouw zijn, maar ook een landschap, een stedenbouwkundig plan of interieur. Ook een tijdelijk project met een manifestatiekarakter past hierbij.

08

Kan ik een project inzenden dat een samenwerkingsproject is geweest met andere bureaus?

Ja, mits je het auteursrecht hebt. De verantwoordelijkheid voor afspraken over auteursrecht liggen bij de deelnemer. Een claim van andere (mede)auteurs kan tot uitsluiting leiden.

09

Kan ik meerdere projecten inzenden?

Nee, het is niet mogelijk om meerdere projecten in te zenden. Het Next Step Program gaat uiteindelijk over de ontwikkeling van je bureau. Meerdere inzendingen hebben dus geen invloed op de ontwikkeling hiervan tijdens het programma.