The Next Step Program

BNA & SYNCHROON

De BNA, branchevereniging Nederlandse architectenbureaus, en projectontwikkelaar Synchroon slaan de handen ineen om jong talent in de architectuur aan zich te binden en te boeien.

Synchroon

Maak het verschil

Wij worden gedreven door het maken van mooie gebouwen in en bij de stad waarbij zingeving, gebruik en schoonheid elkaar tot in detail versterken. Gebouwen die op positieve wijze impact hebben op mens, natuur en maatschappij en écht het verschil maken.
Met onze creativiteit, kennis en kunde creëren wij mooie gebouwen en omgevingen die een blijvende waarde hebben voor de stad. Waarbij zingeving, gebruik en schoonheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De wensen en behoeften van mogelijke kopers en van geïnteresseerde groepen, vormen al vroeg de basis waarop wij aan de slag gaan. Wij leggen ons oor graag te luister en geven onze ogen goed de kost in de wereld om ons heen.

Om tegemoet te komen aan uw wensen denken we bovendien vooruit. Nieuwe woongebieden worden altijd met oog voor de toekomst ontwikkeld. Zodanig dat veranderingen op termijn mogelijk zijn en dat we zorgvuldig met de beschikbare ruimte om gaan. Dat vinden wij duurzaam.

Wilt u meer van ons weten? Bezoek dan onze website.

Synchroon.nl

BNA

Ongeveer 900 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving. De missie van de BNA is het versterken van architectenbureaus die op kansrijke markten toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgever en maatschappij. De BNA richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel. Het inzetten en benutten van de collectieve kracht en het actief promoten van de meerwaarde van architecten zijn hierbij onmisbare instrumenten.

Meer informatie op www.bna.nl