The Next Step Program

Regiokantoor Natuurmonumenten

Deelnemers / Deelnemers Editie II
Natuurmonumenten
Zierikzee
RINK TILANUS
12/22/2017

Aan de boorden van de Oosterschelde is de afgelopen jaren een natuuronwikkelingsgebied gerealiseerd: een nieuwe habitat voor vele soorten vogels en bijzondere planten als zeekraal, zilte rus en zeeaster. Ten zuiden van Zierikzee, in het uiterste puntje van dit gebied aan de zuidrand van Schouwen Duivenland, is recent het regiokantoor van Natuurmonumenten opgeleverd. Het nieuwe gebouw beoogt een natuurlijk object te worden in zijn omgeving: een ziltwatermoeras van slikken en schorren.

De architectonische vorm van het regiokantoor stimuleert in zijn eenvoud begroeing en korstmossen aangezien het geen schuin dak, nok of goot heeft. De architectonische elementen, zoals trappen en ramen, hebben een uitzonderlijke maat en sluiten zo aan op het omliggende landschap.

Het object is in zijn geheel uitgevoerd in beton, een type beton dat in Nederland nog niet eerder is toegepast: glasschuimbeton. Met dit beton kan een massieve schil gerealiseerd worden die alle functies vervult: thermisch, constructief en bouwkundig.

Om de eigenschappen van dit beton ten volle te benutten en de vorm van het object te versterken zijn de wanden en het dak op een zelfde wijze vervaardigd: horizontaal. Hiertoe zijn de vier wanden in hun geheel liggend in het landschap gestort. De glasschuimkorrels komen daardoor met een cementhuid boven drijven en geven de gevels (en het dak) een grofkorrelig oppervlak. Voor het dak zijn de droge glasschuimkorrels ook los als bekisting gebruikt waardoor er een geluidabsorberend plafond is gemaakt zonder toegevoegde technieken of materialen.

In contrast met de massieve betonnen schil zijn alle binnenwanden uitgevoerd in glas. Hierdoor is vanuit alle ruimten in het pand een indrukwekkend uitzicht op het landschap mogelijk, zelfs vanuit het toilet.