The Next Step Program

Natuurplaats Noordsche Veld

Deelnemers / Deelnemers Editie IV
Staatsbosbeheer en de Natuurplaats
Norg
MNNR
09/10/2019

Project

Het project betreft drie paviljoens die in het natura 2000 landschap zijn ontworpen. De paviljoens zijn een eigentijdse doorontwikkeling van de lokale schuurtypologie. Culturele waarden zijn versmolten met natuurinclusieve waarden. De nieuwe bebouwing wordt verdeeld in drie kleinere eenheden waardoor het geheel geen blokkade voor het omliggende gebied vormt. Tussen de bebouwing zijn mooie zichtlijnen naar het gebied met de raatstructuren te zien. Het nieuwe erf betreft een natuurlijk landschap dat tegen de bebouwing oploopt, waardoor de grens tussen knooppunt van grote wegen en de entree van het gebied door middel van kleinere wegen vervaagt.

Impact

Het doel was om een symbiose tussen gebouw en omgeving te realiseren. Dat de impact op het natura 2000 gebied zo minimaal mogelijk zou zijn. De gebouwen zijn opgebouwd uit biobased materialen die losmaakbaar zijn toegepast waardoor een circulaire bebouwing ontstaat. Het dak heeft een dikke substraatlaag waardoor de inheemse beplanting doorloopt over het dak. Ten behoeve van de energie is er gebruik gemaakt van natuurlijke bronnen als een bodembron en zonnepanelen. Kleine glasvlakken en een dikke massa zorgen ervoor dat het binnenklimaat goed beheersbaar blijft. Het water loop naar kleine beekdalletjes rondom de paviljoens.

Creatief Ondernemerschap

Alleen een goed plan zou gerealiseerd kunnen worden in een natura 2000 gebied. MNNR heeft daarom met name in het voortraject een belangrijke rol gespeeld om gemeente, ondernemers en staatsbosbeheer een visie op te laten stellen waar iedereen achter stond. Dit entrepreneurschap zetten wij ook door in andere projecten. Proactief zoeken wij naar kansen en verbeteringen. Met de grote thema’s als ‘welzijn’, ‘collectiviteit’ en circulariteit als dragers genereren creeren wij nieuwe mogelijkheden.