The Next Step Program

Huis in de Duinen

Deelnemers / Deelnemers Editie IV
Fam Bachman
Terschelling
Unknown Architects
03/06/2021

Project

Het vakantiehuis in de duinen is tegelijkertijd bescheiden en uitbundig. Binnen een beperkt oppervlak hebben we zoveel mogelijk ruimtelijke kwaliteit gecreëerd. Van een afstand doet het huis aan als een enkellaags gebouw met een asymetrische kap, maar bij benadering wordt ook het souterrain zichtbaar. Door gebruik te maken van de helling van het duin kon een grotere souterrain verdieping gemaakt worden waar de meeste slaapvertrekken en dienende functies gevestigd zijn. De begane grond springt terug ten opzichte van het souterrain waardoor een terras ontstaat en heeft een doorlopend panoramisch venster wat het interieur met het omliggende landschap verbindt.

Impact

We maken impact door te doen waar we goed in zijn: het ontwerpen van onderscheidende en betekenisvolle gebouwen die door gebruikers en omgeving gekoesterd en omarmd worden. Door zorgvuldig en slim te ontwerpen maken we gebouwen die mooi ouder worden en anticiperen op veranderend gebruik.

Het huis in de duinen is voornamelijk geprefabriceerd ten behoeve van een zo kort mogelijke bouwtijd waardoor de impact op de omgeving zo klein mogelijk is. Door te prefabriceren is het bouwproces efficient, stil en is een hoge kwaliteit van uitvoering gewaarborgd. Daar waar mogelijk is de constructie in kruislings verlijmd hout uitgevoerd in combinatie met houten kozijnen en een houten dakafwerking. Door de klimaatprincipes onderdeel te maken van de architectuur reduceren we energiebehoefte van het gebouw en verhogen we het comfort. Onderdelen van dit integrale ontwerp zijn een doorlopend dakoverstek, logische positionering en maatvoering van gevelopeningen, geïntegreerd ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en verplaatsbare zonnerakken. Een warmtepomp in combinatie met een bodemlus voorziet het gebouw van koeling en verwarming.

Creatief Ondernemerschap

We geloven in volledige toewijding aan ons vak. Ieder project is uniek en verdient een eigen benadering passend bij de opgave. Ons werk ontstaat in een continue dialoog met onze opdrachtgevers, makers en alle andere betrokken partijen. Goed luisteren en scherp redeneren zijn een voorwaarde voor een goede dialoog en kan alleen dan resulteren in een betekenisvol gebouw.