The Next Step Program

MFA Warande Lelystad

Deelnemers / Deelnemers Editie II
Gemeente Lelystad
Lelystad
Korfker Architecten
03/31/2017

In september 2013 won Korfker Architecten de Europese aanbesteding voor de nieuwbouw van MFA Warande in Lelystad. Deze nieuwbouw moet voor het belangrijkste deel een nieuw onderkomen bieden aan integraal kindcentrum Warande (IKC Warande).

Doel van het ontwerp was een gebouw te realiseren dat IKC Warande optimaal faciliteert, dienstbaar is aan de opkomende wijk en zich op logische wijze voegt in de natuurrijke omgeving. Daarnaast moest het een gebouw worden dat zich duidelijk toont naar het plein dat een centrumfunctie in de wijk vervult.

IKC Warande zet in haar onderwijsfilosofie de ontwikkeling van het kind op een vernieuwende wijze centraal. Van jongs af aan werken de kinderen met een eigen lesprogramma en krijgen les op maat. Dat maakt dat er met meerdere groepen wordt gewerkt in een lesruimte en niet met de klassieke lokalenopzet. Door de vernieuwende lesmethode heeft de school een enorme aantrekkingskracht en groeit onstuimig. Onderdeel van de opgave was dan ook een gebouw te ontwerpen dat in de toekomst met een eenvoudige uitbreiding probleemloos het dubbele aantal leerlingen kan huisvesten. Verder was de wens van de opdrachtgever dat het gebouw multifunctioneel gebruikt kan worden voor de opkomende buurt.

De structuur van het gebouw is zo ontworpen dat de centrale hal in het hart van het gebouw ook bij groei haar verbindende functie behoudt. De twee vleugels aan de pleinzijde zijn voorbereid op het plaatsen van een extra verdieping waardoor de lesruimte relatief eenvoudig verdubbeld kan worden. Een aantal algemene ruimtes is overgedimensioneerd om in te kunnen spelen op de toekomstige groei. Deze extra ruimte versterkt de multifunctionele functie van het gebouw en biedt ruimte aan opstartende functies als een huisartsenpost en welzijnswerk.

Vanwege de vernieuwende onderwijsfilosofie is afgestapt van het lokalenprincipe en zijn er grote lesruimtes gecreëerd waarin 3 tot 6 groepen worden ondergebracht. In het hart van deze ruimtes ligt een afgesloten concentratiezone waar kinderen zelfstandig kunnen werken. Daar omheen zijn hoeken georganiseerd waar plenair onderwijs gegeven wordt in kleine groepjes. Sleutelwoorden zijn openheid en goede zichtlijnen.

Het gebouwontwerp is geïnspireerd op de levenscyclus van een vlinder. Er is gebruik gemaakt van natuurlijk materialen en levendige accentkleuren die op subtiele wijze in het ontwerp zijn geïntegreerd. Door de werking van zonlicht komen deze kleuren tot leven. Het tweelaagse volume is geheel uit metselwerk opgetrokken en oogt robuust. Hierin zijn de gymzaal en de ondersteunende ruimtes ondergebracht. De centrale hal verbindt dit volume met de twee vleugels waarin de lesruimtes en de ruimte voor de kinderopvang zijn ondergebracht. Deze vleugels keren zich naar het plein en zijn licht en open vormgegeven. De luifel geeft het gebouw een eigen dynamiek die afhankelijk van het zonlicht varieert van ingetogen tot uitbundig.