The Next Step Program

De Lange Akker

Deelnemers / Deelnemers Editie II
Lemmens Beheer B.V.
Berkel-Enschot
Aerde Borgert Architecten
05/31/2017

Nadat De Lange Akker dienst heeft gedaan als woonhuis, opleidingsinstituut voor het rood/gele Kruis en later als kantoorverzamelgebouw, was de visie om het landgoed en het rijksmonument weer een toekomstbestendige functie te geven. Een aantal actuele maatschappelijke thema’s speelden bij deze visie een belangrijke rol; sanering van vierkante meters kantoorruimte, herbestemming van een rijksmonument, vraag naar ouderenhuisvesting, benutten van bestaande landschappelijke waardes en duurzaamheid voor de toekomst. Deze visie vertaalde zich naar de opgave voor het ontwerp van 57 nieuw te bouwen senioren appartementen voor de verhuur; passend in het bestaande landschap en bij het rijksmonument; duurzaam in energievraag en -gebruik; onderhoudsvrij en toekomstbestendig.

Villa De Lange Akker staat na bijna één eeuw weer op haar oorspronkelijke prominente positie op het landgoed aan de Bosscheweg. Naast de villa zijn twee nieuwe vleugels met respectievelijk 27 en 30 seniorenappartementen gerealiseerd. Door hun bouwhoogte en verdiepte ligging in een soort “sunken garden” vervullen deze nieuwe oost- en westvleugel, een onderschikte rol naast het Rijksmonument. De twee vleugels omringen een nieuwe binnentuin met centraal hierin de originele rode beuken. De vleugels hebben beide een eigen identiteit en oriëntatie.

De Westvleugel is gekoppeld aan het Rijksmonument door middel van een pergola constructie. Een verwijzing naar de oorspronkelijke verdwenen pergola en theehuis aan deze zijde van de villa. De Westvleugel sluit aan de voorzijde met drie bouwlagen aan op de originele hoogte van de villa. De achterzijde telt respectievelijk vier bouwlagen. De appartementen zijn deels zuidgeoriënteerd en deels georiënteerd op de binnentuin.

De oostvleugel staat solitair op het landgoed waarbij alle 30 appartementen op zuid- en de binnentuin zijn georiënteerd. Door deze zuidoriëntatie zijn de balkons uitkragend ontworpen zodat er een natuurlijke zonwering ontstaat in de appartementen. De voorzijde bestaat uit drie bouwlagen, gelijk aan het monument, en de achterzijde uit De entree van beide nieuwbouwvleugels is centraal in het bouwvolume geplaatst. Hier bevinden zich de trappen en de lift. De entreepartijen zijn door de “sunken garden” waarin de twee vleugels staan letterlijk gekoppeld. Zo kan er een wandeling door de binnentuin gemaakt worden van de oost naar de westvleugel met uitzicht op het monument. Deze hoogteverschillen in het nieuwe landschapsontwerp, ontworpen door Quadrat, ondersteunen het oorspronkelijke landschapsplan.

In de materialisering van de nieuwbouw is gezocht naar robuuste en eigentijdse bouwmaterialen welke recht doen aan de toentertijd vooruitstrevende bouwmaterialen van de Rijks-monumentale villa. Daarnaast is gezocht naar contrasten in de kleurstelling. Hetgeen ook door Warners werd toegepast in zijn ontwerpen. Zo is er een handvorm baksteen
toegepast in tegel-/strekkenverband. Robuust maar toch verfijnd in detail en uitvoering. De maatvoering van deze baksteen bepaald de gehele maatvoering van het gebouw. De terugliggende gevels van de appartementen zijn voorzien van een donkere aluminium beplating welke is uitgelijnd op het ritme van de bakstenen. De kozijnen welke in het zelfde vlak zijn gedetailleerd volgen tevens dit ritme.

De nieuwbouw is ontworpen met een zeer hoge luchtdichtheidseis en isolatiewaarde. Deze konden makkelijk gerealiseerd worden door de toepassing van een buitenschil in houtskelet bouwmethode. Daarnaast zijn er houtaluminium kozijnen toegepast met triple glas, welke specifiek voor passief huizen worden geproduceerd. De PV-panelen op het dak voorzien de algemene ruimten van energie.