The Next Step Program

Indigo Atelierwoning

Deelnemers / Deelnemers Editie III
Lia Harmsen
Giethmen
Woonpioniers
01/04/2018

“Hoe kunnen we met architectonische en stedenbouwkundige concepten low-impact en vol verbonden leven bereikbaar, of zelfs mainstream maken?” Dit is naar ons idee dé vraag van onze tijd. Met Woonpioniers werken we aan kleine en grotere eco-huizen, aan zelfvoorzienende tiny villages, deel-erven en collectieve gebouwen. Dat doen we met name voor particulieren of groepen particulieren die het echt anders willen doen.

Vanuit deze visie ontwierp Woonpioniers in opdracht van Lia Harmsen een energie neutrale atelierwoning, gebaseerd op Indigo, één van onze modulaire bouwconcepten. Dit project vormt een stap naar hoe wij binnen de woningbouw antwoord willen geven op de heftige ecologische problematiek van nu: door, met oog voor de menselijke maat, binnen vastgestelde, biobased bouwconcepten maximale vrijheid te creëren voor individuele expressie en contextualiteit.

Deze ontwerpfilosofie vertalen we nu nadrukkelijk naar een stedelijke context. En dat is waar ons werk aan relevantie wint. Zo hebben we een duurzaam stedelijk optopconcept ontwikkeld en hebben we de belofte van kalkhennep als bouwmateriaal vertaald naar een modulair ontwerpconcept toegespitst op de behoefte van CPO groepen. Tevens leiden we aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst een “(E)co-living” ontwerpstudio met een stedelijke focus.

Dus waar onze ecologisch ontwerpprincipes met name in het buitengebied zijn ontkiemd brengen we die nu naar de stad.