The Next Step Program

Avasara Academy

Deelnemers / Deelnemers Editie IV
Avasara Academy
Pune, India
Case Design
01/10/2019

Project

*Avasara Academy, gelegen net buiten de stad Pune in India, is een residentiële middelbare schoolcampus voor jonge vrouwen in India. De gebouwde omgeving van de campus werd ontworpen met het oog op economische efficiëntie, flexibiliteit en aanpasbaarheid, zowel tijdens het ontwerpproces én de bouw. Het rudimentaire raamwerk van elk gebouw maakte een proces van dialoog en samenwerking mogelijk tussen een diverse groep van bouwers, ontwerpers, boeren, kunstenaars, ambachtslieden en ingenieurs die de overtuiging delen dat samenwerking en empathie aan de basis liggen van het realiseren van goede gebouwen. Op basis van lokale en universele voorbeelden en evoluerend via een proces van inclusiviteit en doordachte aandacht voor zowel de fysieke als de sociale omgeving, ontwikkelde het project zich als antwoord op wat er al was; klimaat, landschap, materialen, rituelen, tradities en herinnering, om zo een duurzame leeromgeving voor jonge vrouwen te creëren.

De campus bestaat uit een serie van eenvoudige betonnen structuren die zijn bekleed met bamboe en gerangschikt zijn rondom informele wandelpaden, tuinen, binnenplaatsen en terrassen. De verdiepingen beschikken over grote veranda’s die als ongeprogrammeerde ruimtes mogelijkheden bieden aan een scala van activiteiten. Tevens dragen ze bij aan het passieve klimaatconcept van de gebouwen. Door het toepassen van gerecyclede materialen is een rijk en karakteristiek materiaalpalet ontstaan dat ook binnen het beperkte budget kon worden gerealiseerd, zoals de restmaterialen van marmer voor de mozaïeken vloeren of de oude kozijnen uit afgebroken gebouwen.

A School in the Making from Anne Geenen on Vimeo.

Impact

# 3: Good Health and Well-being
De campus draagt bij aan de educatie van jonge vrouwen in India die vaak niet de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Het biedt een veilige plek met veel ruimte voor ontplooiing van de studenten binnen een natuurlijke en gezonde leef- en leeromgeving. Ook bij andere projecten, zowel in Nederland als in India komt het creëren van gezonde leefomgevingen terug, met name in de toepassing van (natuurlijke) materialen, zoals in ons project “Het Hennephof” in Nijmegen. In dit project zetten we door ons voorstel om hennep te gebruiken als constructief bouwmateriaal voor wanden en gevels – en dus dampopen te bouwen – in op het ontwerpen en realiseren van een gezond binnenklimaat voor de toekomstige bewoners. Het gaat daarbij voor ons altijd om een logische samenkomst van materiaalgebruik en bouwmethodes, en de impact daarvan op het gebruik en de leefomgeving.

#11: Sustainable Cities & Communities
Zowel in het ontwerp als in het realisatieproces van de campus is sterk ingespeeld op het opbouwen van ‘community’. Veelvuldig is op de bouwplaats samengewerkt met bouwers en ambachtslieden aan ontwerpoplossingen door het inzetten van mock-ups en samples. Ook is de lokale gemeenschap betrokken bij de ontwikkeling van de campus, onder andere door lokale boeren in te schakelen bij het cultiveren en realiseren van het landschap en de moestuinen, gebruikmakende van de lokale agrarische kennis. Het passieve klimaatsysteem draagt niet alleen bij aan een duurzaam klimaatconcept en minimaal energieverbruik, maar wordt ook actief ingezet als educatief middel in het onderwijsprogramma en geeft de scholieren bewustwording en leert ze over duurzame alternatieven voor energie, materiaalgebruik, waterhuishouding en biodiversiteit. Als bureau vinden we het belangrijk dat gebruikers weer zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving. Dit is bijvoorbeeld ook terug te vinden in ons woningbouwproject “Het Hennephof”, waar we de toekomstige bewoners mee laten bepalen over hoe hun woningen eruit ziendoor klus-huurwoningen aan te bieden die ze zelf kunnen indelen en aanpassen aan hun wensen en ideeën.

# 13: Climate Action
In het warme binnenlandse klimaat van Maharashtra is koeling en spaarzaam watergebruik essentieel. Grijswater wordt gefilterd door een helofytenfilter en het gefilterde water wordt verzameld in een waterbekken dat als reservoir dient voor toiletwater en irrigatie van de tuinen. De gebouwen worden volledig passief gekoeld door middel van zonneschoorstenen op het dak en voorzien van verse koele lucht via bouwkundige kanalen onder de gebouwen. De bamboo gevelbekleding zorgt voor zonwering en dient als regenscherm tijdens de monsoenmaanden. De afwerking van stenen vloeren en geverfde, onbedekte plafonds draagt bij aan de (nacht)koeling van de gebouwen. Metingen in de warmste zomermaanden hebben temperatuurverschillen van 10 graden C laten zien tussen binnen en buitenruimtes. Uiteraard zijn ook zonnecollectoren op de daken geplaatst. De middelen die zijn toegepast zijn eenvoudig, begrijpbaar maar hebben een enorme impact op het (passief) gebruik van energie. Deze insteek vinden we als bureau erg relevant, ook voor onze projecten binnen een Europese context.

Creatief Ondernemerschap

In het project is sterk ingezet op een collaboratieve en participerende manier van het realiseren van een gebouw. Deze methodiek heeft blijvend effect (gehad) op de vorming van ons bureau Site Practice, zowel in onze studio in Mumbai als in ons werk in Nederland (en Europa). Door ons sterk bezig te houden met het proces van maken en bouwen verkennen we materiële, culturele en ecologische omstandigheden, waarbij we plekken en objecten creëren die een sterke nadruk op detail hebben en momenten van kwaliteit in ons dagelijks leven worden.

*dit is een project van Case Design, waar Anne Geenen aan heeft meegewerkt toen zij bij het bureau werkzaam was.