The Next Step Program

Winkelcentrum Obergon

Deelnemers / Deelnemers Editie II
Compact Real Estate Services
Winsum
Steven van der Goes architecten
03/13/2017

Het vertrek van een winkelier bood een uitgelezen kans om de bestaande, uit haar voegen barstende supermarkt uit 1994 flink te vergroten. Ons bureau kreeg opdracht om de uitbreidingsmogelijkheden te onderzoeken en tegelijkertijd een kwaliteitsslag te realiseren aan de buurtzijde, die oogde als een verrommelde ‘achterzijde’ van het winkelcentrum. Door ontwerpsessies met de gebruikers te organiseren konden knelpunten bij de herindeling van de winkelruimtes efficiënt worden opgelost.

In het oorspronkelijke ontwerp van het centrum is in vorm en schaal aansluiting gezocht bij de bebouwingstypologie van het tegenoverliggende beschermde dorpsgezicht. Het winkelcentrum is opgedeeld in twee opzichzelfstaande bouwvolumes, de gevels zijn op enkele plaatsen geknikt en de bovengelegen woningen zijn voorzien van haaks op elkaar staande dakkappen. Om het autonome karakter van de twee bestaande bouwblokken in stand te houden, is ervoor gekozen om de uitbreiding hiermee te laten contrasteren. De architectuur aan de noordzijde speelt in op het bestaande park: het stenige parkeerterrein is opgewaardeerd, de blinde gevels van het magazijn hebben we omzoomd met een bomenscherm en door een detaillering in zwart hout en royale glasvlakken komt de nieuwbouw aan deze zijde visueel los te staan, als een paviljoen in het park. Een nieuwe passage vormt een heldere, ruime entree voor supermarkt en winkels en verbindt de parkeerplaats met het marktplein aan de zuidzijde, dat eveneens opnieuw ingericht is.