The Next Step Program

Ondergrondse Parkeergarage Katwijk aan Zee

Deelnemers / Deelnemers Editie I
Gemeente Katwijk
Boulevard-Zeezijde 77 2225 BB Katwijk
Royal HaskoningDHV
05/01/2015

Inleiding
Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Voor de kustverdediging zijn wettelijke veiligheidsnormen opgesteld, waar de waterkering in Katwijk niet aan voldeed. Daarom besloot Katwijk om van de nood – een zwakke plek in de kust die versterkt moest worden – een deugd te maken door de bouw van een dijklichaam te combineren met de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, waarboven een kunstmatig duinlandschap is aangelegd. De Dijk-in-Duin oplossing biedt zo veiligheid en parkeerruimte, met behoud van de ruimtelijke kwaliteit.

https://www.youtube.com/watch?v=K4examkRdrI&feature=youtu.be
Toelichting ontwerp
Het architectonisch ontwerp van de parkeergarage bouwt voort op het ontwerp van de openbare ruimte en respecteert daarbij de uitgangspunten waaronder het natuurlijke duinlandschap. Dit resulteerde in een ontwerp waarbij de parkeergarage met zijn hoofd- en nevenentrees en zijn in- en uitritten op een natuurlijke wijze zijn ‘opgenomen’ in het duinlandschap. Ook de nooduitgangen zijn zo beperkt mogelijk in omvang, en vormgegeven als sculpturen in het duinlandschap. Het totaalontwerp van de Dijk-in-Duin, de openbare ruimte en de ondergrondse parkeergarage hebben er voor gezorgd dat de relatie tussen Katwijk en de zee gehandhaaft is gebleven en zelfs versterkt is.

15146-141_small 15146-53_small