The Next Step Program

Mout Venlo

Deelnemers / Deelnemers Editie IV
Mout Venlo BV
Venlo
Buro Moon
13/03/2022

Project

Buro Moon heeft het voormalige Museum van Bommel van Dam, een markant gebouw uit de jaren 1971 en 1985, getransformeerd tot een uitnodigende horecagelegenheid. MOUT Venlo is een stadscafé, brouwerij en foodhall centraal gelegen in het Julianapark in Venlo.
Het voormalige museum behoort tot het Post 65 erfgoed van Venlo, maar is geen monument. Herbestemming en gedeeltelijk behoud waren de uitgangspunten voor het ontwerp. De bestaande kwaliteiten van het gebouw zijn behouden, zoals de originele constructie, de beeldbepalende dak opbouwen en het prachtig binnenvallend licht.
Daarnaast is er meer ruimte voor het park gecreëerd door de sloop van twee gebouwdelen. Hierdoor verandert het langgerekte gebouw in een compact parkpaviljoen. In het hart van het gebouw is ruimte gemaakt voor een grote transparante kas. Deze verbindt de twee (voormalige expositie-) zalen met elkaar en vormt de nieuwe centrale ontmoetingsplek. Door diverse gevelopeningen en de transparante kas verandert het gesloten en naar binnen gerichte museale gebouw naar een alzijdig, open, benaderbaar en aantrekkelijk paviljoen.
Begroeide pergola’s aan de parkzijde en de vormgeving van de terrassen rondom sluiten aan op het groene karakter en de zachte lijnen van het park. Buiten loopt door naar binnen en binnen voelt als buiten. Op de grens van stad en park geeft Mout een nieuwe impuls aan het Venlose museumkwartier.
Zoals u op de foto’s kan zien, is het gebouw nog niet opgeleverd. Het stond op de planning voor maart 2022, maar de bouw is vertraagd. Het belangrijkste nieuwbouw deel, de kas, is wel gereed, waardoor de impact van ons plan al goed zichtbaar is. Wij doen nu deze inzending voor het Next Step Program met dit project omdat het een goede representatie is van hoe Buro Moon te werk gaat. We hebben afgelopen jaar ook een aanbouw opgeleverd op basis van vergelijkbare ontwerpprincipes. Beide projecten tonen wij in het youtube filmpje, ze liggen op een steenworp afstand van elkaar.

Impact

Buro Moon maakt impact door, op de eerste plaats, te behouden en transformeren wat al bestaat. Waarom nieuw bouwen als er nog zoveel potentie ligt in de bestaande (stedelijke) morfologie? De 1.ste regel van de trias energetica, beperkt de energievraag, kan ook op de gebouwde omgeving worden toegepast: beperk nieuwbouw, zoveel als mogelijk, hergebruik en verdicht waar mogelijk.
Hiervoor gaan wij actief op zoek naar nieuwe ‘bewoners’ en gebruikers, om in een co-creatie een nieuwe toekomst voor een bestaand object of plot te visualiseren. Zoals we dat ook voor MOUT in Venlo hebben gedaan. Middels een aanbesteding stond het voormalige museum te koop. Buro Moon heeft drie ondernemers bij elkaar gebracht om samen een plan te schetsen voor de toekomst van deze bijzondere plek.
3. Goede gezondheid en welzijn
MOUT trekt inwoners van de stad naar het Julianapark toe, waardoor deze groene omgeving nog meer een gebruiksplek wordt. De toiletten in het gebouw zijn tijdens openingstijden publiek toegankelijk – een wenselijke toevoeging aan het park. Het gebouw is nu open, transparant en goed toegankelijk. Voorheen zorgde het langgerekte en gesloten museum voor onveilige situaties; bepaalde hoeken en begroeide nissen lokten onwenselijk gebruik van de openbare ruimte uit. Dit straalde af op de reputatie van het park. Met de nieuwe bruisende invulling van het gebouw is het park in de avonduren een stuk veiliger geworden.
11. Duurzame steden en gemeenschappen
De Venlonaren zijn trots op hun stad, in de stad vind je een hechte gemeenschap. Een deel van de trots is Limburgs chauvinisme maar een deel komt voort uit de herbouw van een plat gebombardeerde stad aan de Maas in 1945. Geschiedenis doet ertoe. En daarom moeten we ons erfgoed koesteren, plekken geladen met geschiedenis blijven waarderen en gebruiken. De nieuwbouw is een verwijzing naar de Venlo-kas, onderdeel van de geschiedenis van de streek op het gebied van efficiënte en gezonde voedselproductie.
13. Klimaatactie
Minder gebouw en meer groen, dit uitgangspunt lag aan de basis van ons ontwerp. Gebouw en terreinverharding hebben plaats gemaakt voor bomen, gras en zachte terreinafwerking. Tussen gebouw en park hebben we zachte, groene overgangen gecreëerd, met pergola’s en hagen voor mens en dier. Het versterken van de buitenbeleving binnen is door middel van nieuwe gevelopeningen en de transparante kas gerealiseerd. Het groen beperkt de hittestress in de stad en de weggehaalde verharding vergroot de buffercapaciteit van de stad voor water bij piekbuien.

Creatief Ondernemerschap

Ons werk richt zich op opgaven waarbij bestaande structuren en nieuwe interventies een dialoog aangaan. Het spanningsveld tussen natuur en cultuur, het groen en de stad, geschiedenis en toekomst, kunst en techniek, de mensen en dieren, komt in onze architectuur tot uiting. Soms zoeken we het contrast op, maar meestal brengen we juist verbinding tot stand. Dit binnen de huidige economische realiteit waarbij het budget vaak leidend is en de eigen onderneming ook moet floreren.
Buro Moon is vanaf het begin betrokken, door zelf actief op zoek te gaan naar potentiële gebruikers, ontwikkelaars, ondernemers en/of nieuwe eigenaren van een bestaand stukje stad of object. Zo creëren we onze eigen opdrachten. Wij hebben het vermogen om te creëren, te visualiseren en te organiseren. We scheppen een nieuwe ruimtelijke realiteit en dit doen we vanaf een vroeg stadium in samenwerking met de opdrachtgever en diverse stakeholders zodat er een gedeeld eigenaarschap ontstaat over de/onze toekomst.