The Next Step Program

Amsterdecks

Deelnemers / Deelnemers Editie III
Waternet, Gemeente Amsterdam
Amsterdam
Rademacher de Vries Architects
10/03/2019

Amsterdecks: schoon water en de stad

Eeuwen lang werd openbaar water in steden voor van alles en nog wat gebruikt, waardoor het sterk vervuild raakte. Pas de afgelopen decennia hebben lokale en internationale acties ervoor gezorgd dat de waterkwaliteit is gaan verbeteren. In sommige steden, zoals Amsterdam, zie je zelfs dat mensen zijn gaan zwemmen in grachten die voorheen als open riool werden beschouwd. Maar hoe schoon is het water eigenlijk?

Waterkwaliteit is niet een eenduidig gegeven maar sterk variabel per plek, tijdstip en bovendien afhankelijk van hetgeen je ermee wil doen. Zwemwater is geen drinkwater, en temperatuur kan bijvoorbeeld gevaarlijker zijn dan verontreiniging. Wat als iedereen realtime zou kunnen zien hoe de variabelen van de waterkwaliteit veranderen?

Amsterdecks zijn vlonders die de waterkwaliteit meten en toegang tot het water veiliger maken. De vlonders vormen een stedelijk netwerk waardoor bewoners kunnen zien waar en wanneer het water het schoonst is. Deze informatie is af te lezen via de zuilen op de vlonders en een website. Zo kun je thuis al kijken waar er in de stad veilig gezwommen kan worden. Amsterdecks is een initiatief van Rademacher/de Vries Architecten en uitgewerkt in samenwerking met Waternet, de Waag Society en gemeente Amsterdam.

Het eerste Amsterdeck is begin 2019 opgeleverd en ligt in het Amsterdamse bos bij de Nieuwemeer. Het ontwerp van de vlonder verwijst op subtiele wijze naar verschillende kade hoogtes in Amsterdam. Deze referentie heeft bovendien een praktisch doel. De vlonder is namelijk mobiel en kan naar andere locaties varen om daar tijdelijk te testen of bepaalde plekken in de stad de potentie hebben om een permanente zwemplek te worden. Amsterdecks zijn in die zin een instrument om de relatie tussen water en de stad te herdefiniëren aan de hand van een schoon water als uitgangspositie.

Nu dat de eerste vlonder is gerealiseerd, is het doel om het netwerk door de hele stad uit te breiden. Maar voor nu kunnen zwemmers, zeilers, sub’ers, wandelaars, vissers, wind-surfers, kayakers en alle andere gebruikers van het Amsterdamse water alvast gaan genieten van het eerste Amsterdeck.