The Next Step Program

Een verschil maken

Blog

“Een eigen architectenbureau starten, had voor mij alleen maar zin als ik een verschil zou
maken”, vertelt Jolijn Valk die sinds acht jaar Urban Echoes runt. Ze is de laatste finalist van
The Next Step Program die Merel Pit interviewt. Zonder een revolutie te starten, wil Jolijn
het anders doen. “Door middel van architectuur wil ik een verhaal vertellen. Enerzijds
betekent dit dat ik veel tijd besteed aan een goed doordacht concept, anderzijds bewijst het
concept zich in het allerkleinste detail.”

Waarom heb je meegedaan aan The Next Step Program?

“Door mee te doen aan The Next Step Program word ik uitgedaagd na te denken over mijn
positie binnen het vakgebied. Wat wil ik nou als architect? Nu word ik gedwongen ruimte
maken om te reflecteren op mijn werk en aanpak. Tot nu toe heeft dit voor mij enorm
positief uitgepakt. Op het moment dat ik aan de jury onze bureaupresentatie gaf, merkte ik
dat ik enorm trots ben op wat we met elkaar tot nu toe hebben bereikt.”

Wat bedoel je met een verschil maken?

“Ik wil mijn agenda maken op basis van onderzoek, in de toekomst zou ik ook graag
promoveren. Tegelijkertijd wil ik de opgedane kennis toetsen aan de praktijk. Ik geloof dat
innovatie alleen ontstaat door het koppelen van theoretische inzichten aan het maken en
door samen te werken met andere disciplines. Omdat je in de bouw met zoveel
verschillende partijen samenwerkt en zoveel factoren van invloed zijn, zijn de gedachten van
waaruit ik werk altijd radicaler zijn dan het gebouwde ontwerp. Maar met kleine stapjes kom
je ook vooruit.”

Waar vind je dat architecten zich hard voor moeten maken momenteel?

“Architecten zijn bij uitstek goed in het visualiseren van alternatieve scenario’s, over hoe de
toekomst er ook uit kan zien. Deze creatieve en kritische kracht is belangrijk als het gaat om
innovatie binnen de bouw. Zo moet de bouw nu komen met oplossingen voor het
woningtekort en de klimaatcrisis. Helaas worden architecten steeds eerder in het ontwerp-
en bouwproces aan de kant gezet. Zonder onze creatieve denkkracht is de vooruitgang in de
bouw echter minimaal. We moeten daarom onze rol daarom opeisen.”