De Next Step Ahead Group 2017-2018

 1. Civic Architects met Piushaven

Architecten: Jan Lebbink, Rick ten Doeschate, Ingrid van der Heijden

Over Civic Architects:
Civic is een architectenbureau voor publieke gebouwen en plekken. Wij ontwerpen bibliotheken, bruggen, cultuurgebouwen, dijken, stadhuizen, pleinen,
onderwijs- en woongebouwen, straten, sculpturen en stations. Civic maakt genereuze, bijzondere architectuur die generaties overleeft.

Architectuur is voor Civic geen autonome discipline, maar een publiek opgave. We anticiperen met onze ontwerpen op de ruimtelijke, maar ook op de sociale, culturele, economische en ecologische context.
Civic kijkt ver terug en ver vooruit in de tijd. We besteden veel aandacht aan de atmosfeer van onze architectuur en aan de ontwikkeling van materialen en hun verouderingsproces.

Onderzoek speelt een cruciale rol in ons ontwerpproces en in iedere fase ontwikkelen we varianten. Nieuwe ideeën en bewezen oplossingen versterken elkaar. Voor experimentele technieken bouwen wij maquettes en testfragmenten (mockups) in onze werkplaats om de techniek en de beleving te testen.

Civic wordt geleid door vier partners en bestaat uit tien architecten. We benaderen het ontwerp vanuit verschillende schaalniveaus en werken voor iedere opgave met specialistische bouwers, denkers en praktijkexperts.

Civic is mede-oprichter en lid van The Cloud Collective,een internationaal en multidisciplinair ontwerpcollectief.

2. Instability We Trust met Old Scuola

Architecten: Chantal Schoenmakers en Bastiaan Kalmeyer

Over Instability We Trust:
We are a design and architecture studio located in Rotterdam. We explore our surroundings, design spatial narratives and build architectural solutions for private, public and commercial clients.

With rapid urbanisation, increasing density, digitalisation and artificial intelligence comes an increased need for a cognitive sensitivity in our human surroundings – the environment that surrounds us. We enter the human age.

As we think our surroundings are a constantly evolving, interacting network of highly diverse players, we design dynamic environments – from small scale interiors to large scale architectural urban projects – and spatial identities open for interpretation and adaptation over time.

With projects ranging from conceptual urban development, architecture, interior and design, we know how these scales interact in our spatial perception of a place.

IWT is founded by Bastiaan Kalmeyer and Chantal Schoenmakers and is embedded in a flexible collaborative network of strategic advisors, urbanists, architects, interior architects, designers, engineers and scientists.

3. Dingeman Deijs Architects met de Olifantenbrug

Architecten: Dingeman Deijs Architects

Over Dingeman en Deijs Architects:
dingeman deijs architects is een ontwerp- en onderzoeksbureau dat werkt op het raakvlak tussen architectuur en landschap.

Het bureau is opgericht door Dingeman Deijs nadat hij in 2009 de gedeelde eerste prijs van de Archiprix won. In 2008 studeerde hij af aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Ons ontwerpbureau werkt aan complexe ruimtelijke projecten in stad en landschap, door middel van onderzoek en ontwerp. Wij zien drie uitdagende en relevante vraagstukken voor onze generatie: water (klimaatverandering), energie(transitie) en stedelijke transformatie (herbestemming).

dingeman deijs architects wil bijdragen aan deze thema’s met ruimtelijke strategische oplossingen, architectonische interventies en innovatieve concepten.

Opdrachtgevers zijn onder andere het Ministerie van IenM, het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam), verschillende provincies, Gemeente Amsterdam, Stimuleringsfonds voor Architectuur (sfA), VUmc en Natura Artis Magistra

4. krft met Singer Laren

Architecten: Thomas Dieben, Sanne Oomen, Oscar Vos + team

Over krft:
krft is an Amsterdam based studio for architecture, run by Oscar Vos and Thomas Dieben. The studio has a strong focus on the public interior, with projects such as De Appel Arts Centre, De Kleine Komedie and Singer Laren.
krft operates in a reality where the profession of the architect is changing rapidly, shifting its borders and expanding its universe. In this new paradigm, the reality of architecture -space and material – is often becoming secondary to its virtual reality – image and story.
krft takes position and sticks as close as possible to the craft of architectural design, with a mix of new and traditional tools. We do our projects with utmost sensibility for client and context and have a strong push towards realisation, celebrating the beauty of things made, driven by the magic of materials and their constellation.

5. EVA architecten met De Drukkerij

Architecten: Maarten Terberg, Daniël Biesheuvel

Over EVA architecten:
Wij houden van bijzondere gebouwen, met liefde en vakmanschap gemaakt. Soms sober, soms meer uitgesproken, maar altijd met karakter. Karakter doordat de ruimte of het gebouw je raakt, uitdaagt of inspireert. De verschijningsvorm en de ruimtelijke beleving komen voort uit een heldere structuur, een vanzelfsprekende organisatie en gepaste ruimtelijkheid. Eigentijdse architectuur, sprekend maar ingetogen.
Wij staan voor het maken, het bouwen, de essentie van architectuur. Ons werk komt tot stand door een grondige analyse van locatie, programma en andere randvoorwaarden. Dit wordt in nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers vertaald en verweven tot een passend ontwerp. Materialisering, detaillering en duurzaamheid zijn een integraal onderdeel bij dit proces. Affiniteit met het ‘maken’ en onze ruime ervaring in het realiseren zorgen voor een sterke relatie met de bouwpraktijk.
Wij doen het samen. Ons ontwerp- en bouwproces is er een van intensieve, service georiënteerde samenwerking met alle partijen. We opereren als een netwerk van specialisten: intern, maar ook project specifiek met externe adviseurs. Hierbij putten we uit een groot netwerk van specialisten op elk denkbaar gebied. Bouwen kun je niet alleen, en dat is dan ook waar EVA voor staat: En Vele Anderen

6. RINK TILANUS met Regiokantoor Natuurmonumenten

Architecten: Max Rink, Niels Tilanus

Over RINK TILANUS:
is an architecural office led by Max Rink and Niels Tilanus

7. Studio MAKS/ Marieke Kums met Bezoekerscentrum Park Vijversburg

Architecten: STUDIO MAKS / Marieke Kums (2011-2017) i.s.m. Junya Ishigami (2011-2013)

Over Studio MAKS:
About STUDIO MAKS
STUDIO MAKS is in international office based in Rotterdam, founded by Marieke Kums in 2010. It aims to create new environments for all kinds of people, at every imaginable scale; from urban regions to cities, from buildings to art installations. The studio develops projects that engage culture and consciousness, nature and artificiality, surrealism and pragmatism. The work strives to go beyond conventional values and scales, as the range of people’s awareness is ever expanding in an age where it’s possible to find out about almost anything in the world in an instant. The studio has worked on projects in the Netherlands and abroad, such as in Germany, Hong Kong and Japan.

Marieke Kums studied at the MIT in Boston and at Delft University of Technology from which she received her MSc Arch degree cum laude. Between 2003 and 2005 she worked with OMA / Rem Koolhaas and from 2006 to 2009 with SANAA / Kazuyo Sejima; Ruye Nishizawa in Tokyo. Marieke has been invited as a visiting lecturer and external critic at various architecture schools and institutions, such as Academy of Architecture in Amsterdam, the TU Delft, the Yokohama GSA, and Princeton. For the past 4 years Marieke was part of the advisory board of the Dutch Creative Industries Fund.

STUDIO MAKS has won numerous international awards including the Young Talent Award by the Dutch Fund of Architecture & Visual Art, the Agrub Buchtal Newcomer Award, the ARC Detail Award and prizes in international competitions. In 2014 Marieke was nominated for the Prix de Rome.

8. Werkstatt met Oerhuis

Architecten: Niels Groeneveld en Raoul Vleugels

Over Werkstatt:
In 2014 startten Niels Groeneveld en Raoul Vleugels het architectenbureau Werkstatt.
Werkstatt heeft inmiddels een divers portfolio in duurzame bouw. Architectuur draait bij ons om meer dan alleen het visuele beeld. Het gaat om het verrijken van de multi-zintuiglijke beleving. We zetten in op het gebruik van hoogwaardige natuurlijke bouwmaterialen met vochtregulerende eigenschappen, voor een gezond en aangenaam binnenklimaat. Er is daardoor minder complexe installatietechniek nodig, wat het gebruik van een gebouw veel menselijker maakt.

Er is een ‘hands on’ benadering van het ontwerpproces. De naam ‘Werkstatt’ verbeeldt deze filosofie en werkwijze: ontwerpen vanuit een werkplaats waarbij het maken centraal staat. Door middel van maquettes en één-op-één proefopstellingen heeft het ontwerpproces een fysiek en tastbaar karakter. Deze fysieke benadering van het ontwerpproces is zeer waardevol, zeker voor opdrachtgevers. Een bespreking rond een werkmaquette in de werkplaats geeft duidelijk en snel inzicht in het ontwerp.

Het bouwen met hout en andere natuurlijke bouwmaterialen sluit aan bij die ontwerpfilosofie. We zoeken naar architectuur die eenvoud en elegantie uitdrukt. Er is minder sterk een nadruk op het grote gebaar, maar op mooie afwerkingen, zichtbare (hout)constructies en een sterke detaillering. Architectuur vormt zo de achtergrond voor het alledaagse leven, met materialen die fraai verouderen en een leven lang meegaan.

Werkstatt is initiatiefnemer van het Eindhovens Woongenootschap, i.s.m. Stichting het Hollands Woongenootschap. We proberen daarmee de sterk groeiende woningmarkt in Eindhoven van een alternatief te voorzien. Betaalbaar, duurzaam en flexibel wonen voor het segment middenhuur is daarin het voornaamste doel.

9. studio PROTOTYPE met Villa Schoorl

Architecten: Jeroen Spee, Jeroen Steenvoorden

Over Studio PROTOTYPE
De bouwwereld is momenteel aan grote verandering onderhevig. Juist binnen deze veranderende wereld ontstaan er nieuwe kansen. In 2008, het jaar dat de crisis voor het eerst voelbaar was, is vanuit eigen kracht studio PROTOTYPE ontstaan, een multidisciplinair ontwerpstudio voor architectuur en stedenbouw gevestigd in Amsterdam.
Vanuit de veranderende wereld zijn we genoodzaakt als ontwerpers en architecten positie in te nemen. Binnen deze wereld is er juist behoefte aan een nieuw fundament, vanuit gedegen vakmanschap worden door ons unieke ontwerpen gecreëerd, welke niet opgaan in de vluchtige wereld van nu, maar gebouwen die de tand des tijds kunnen doorstaan en op mooie wijze verouderen en daardoor hun fysieke waarde voor de context wordt behouden. Juist deze gebouwen zijn duurzaam.

Fijn gedetailleerde en doorwrochte gebouwen ontstaan denkend vanuit het materiaal waarvan de eigenschappen bepalend zijn voor de vormgeving, constructie en detaillering. Form Follows Material.

Om tot een doorwrochten ontwerp te komen zijn bestaande uitwerkingstechnieken ontoereikend, we zijn genoodzaakt om op verschillende schaalniveaus fysieke modellen te produceren en te toetsen, welke de gebruiker en de opdrachtgever beter inzicht geven in specifieke onderdelen van het ontwerp: prototyping. Voor ieder proces worden nieuwe technieken gebruikt en gecombineerd, welke voldoen aan vernieuwde standaarden, kwaliteitseisen en regelgeving.

Gebouwen, bouw je niet op zichzelf, maar komen voort uit een kader van unieke randvoorwaarden. Daarom worden onze ontwerpen uitgewerkt binnen een multidisciplinair netwerk, een bundeling van expertise, dikwijls aangevuld met expertise van buiten de bouwwereld. Bijvoorbeeld de auto- en scheepvaartindustrie, sectoren welke beter bekend zijn op het gebied van integrale proces aanpak.

Om in de uitvoering de kwaliteit te kunnen garanderen, worden dikwijls bestaande aanbestedingconventies doorbroken. Creatieve aanbestedingtactieken en design & build constructies bieden de opdrachtgever betere kwaliteit voor hetzelfde budget.

Op deze wijze heeft studio PROTOTYPE ervaring opgedaan op het gebied van uitvoering en beweegt daarmee geheel in tegen de heersende trend onder architecten.