Meest gestelde vragen

1. Kan ik een project inzenden als ik in loondienst werk bij een architectenbureau?
Ja, mits je het auteurschap van het project kan claimen. In de praktijk stellen we voor dat je met je (oud)werkgever overlegt en om toestemming vraagt dat jij – ook – het auteurschap mag claimen. Immers ontstaan veel projecten in samenwerking van een team van experts. Dat zou bijvoorbeeld goed kunnen als je als projectleider was betrokken, of als projectarchitect; je werkgever zal minder genegen zijn je auteurschap toe te staan als je alleen als stagiaire daaraan hebt gewerkt. Voor ons is het terecht mogen claimen van auteurschap het belangrijkste punt. De verantwoordelijkheid over de afspraken liggen bij jou.

2. Wat is een ‘opgeleverd project’?
Een project is en uitgevoerd ontwerp. Dat kan een gebouw zijn, maar ook een landschap, een stedenbouwkundig plan of een interieur. Ook een tijdelijk project met een manifestatiekarakter past hier bij.

3. Hoe recent moet het project zijn waarmee ik mij inschrijf?
Het project mag niet ouder zijn dan 2 jaar op de dag van de aftrap van het Next Step Program. Dus het moet gerealiseerd en opgeleverd  zijn na 1 november 2015, en uiterlijk op 28 februari 2018.

4. Ik ben nu 42 jaar. Kan ik nog meedoen met het Next Step Program?
Ja, mits je op de dag van de oplevering van je project maximaal 40 jaar oud was.

5. Kan ik een project opsturen dat ik in een team heb gerealiseerd waarin sommige collega’s ouder dan 40 jaar zijn?
Ja, mits jij het project indient, zelf het auteurschap mag claimen, en aan de overige criteria voldoet. Wij raden je aan van tevoren af te stemmen met je collega’s.

6. Kan ik een project opsturen dat is opgeleverd in 2015?
Ja, om mee te doen moet het project dat je opstuurt na 1 november 2015 zijn opgeleverd.